Zgorzelec Okrzei

Nowa inwestycja
Zgorzelec ul. Okrzei
Mieszkania i lokale usługowe

Zgorzelec Scultetusa

Inwestycja zakończona
Zgorzelec ul. Scultetusa
Ostatnie 4 mieszkania

Strachocinska96

Inwestycja zakończona
Wrocław ul. Strachocińska 96
Ostatnie 2 mieszkania


Warunki zakupu


Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą Deweloperską, umowa wstępna z deweloperem zawierana jest w formie aktu notarialnego, a jej koszty dzielone są między dewelopera a kupującego - kwestię tę dokładnie reguluje art.26 pkt1 w/w ustawy. Umowa ta określa zasady sprzedaży mieszkania. Zobowiązuje ona Dewelopera do przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu po zakończeniu inwestycji a Nabywcę do regulowania na bieżąco wraz z postępem robót - płatności zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem, wynikającym z realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej (prowadzonej dla nieruchomości, na której jest prowadzane przedsięwzięcie deweloperskie) wynikającego z niej roszczenia nabywcy m.in. o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności. Po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, następuje przekazanie Nabywcy mieszkania i kluczy protokołem odbioru lokalu.

Bezpieczeństwo środków wpłaconych na zakup mieszkania zapewnia BANK PKO BP będący liderem polskiej bankowości, w sposób szczególnie silny od lat związany z rynkiem nieruchomości. Z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata dla dewelopera będzie miała miejsce zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, po dokonaniu przez bank kontroli zakończenia każdego z jego etapów. PKO Bank Polski SA ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego Nabywcy.
Ochronę ubezpieczeniową budowy zapewnia TUiR WARTA S.A.

Na koniec pozostaje podpisanie u notariusza aktu notarialnego ostatecznej umowy przekazującej własność kupionego mieszkania.
Zgodnie z Ustawą deweloperską każdy zainteresowany nabywca ma możliwość otrzymania od Dewelopera prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego wraz z załącznikami na trwałym nośniku informacji (papier, płyta CD) przed zawarciem umowy deweloperskiej.
Dzięki podjętej przez nas współpracy z instytucjami oraz doradcami finansowymi w prosty i szybki sposób uzyskają Państwo informację o możliwości pozyskania kredytu hipotecznego na zakup wybranego lokalu. Składając wnioski do kliku banków będą mieli Państwo możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. Dla Państwa wygody wszelkie niezbędne dane odnośnie mieszkania przekazujemy do wybranych przez Państwa instytucji minimalizując przy tym Państwa czas poświęcony na uzyskanie finansowania. Takie działania usprawniają i przyśpieszają cały proces uzyskiwania kredytu. Od klienta bank będzie wymagał jedynie niezbędnych zaświadczeń o stanie finansowym, wszelkimi pozostałymi formalnościami zajmiemy się osobiście.